بیوطن

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است


تئوری های فلاسفه غربی را رها کنید. یک مشت حرف به ما هو حرف. این جا اروپاست. مهد آزا...ببخشید! مهد نژاد پرستی. این را تا وقتی وارد بازیهای کاری و اخلاقی با آنها نشوی نمیفهمی. شاید خیلی ها دلشان خوش باشد به اینکه بین موبورهای چشم آبی زنده گی کنند همین تمام و قله آمال و آرزویشان باشد ولی حساب کار وقتی انتظاراتت بالا تر برود فرق میکند. صد سال هم که داخل اینها باشی خودی نیستی!! غریبه ای! از یک نژاد پست تر!

طبقه 5 و 8 برای روس و ایتالیایی و فرانسوی سایر طبقات برای آفریقایی ایرانی عرب سوری . من نمیدانم اگر این نزاد پرستی نیست چه اسمی دارد؟ من نمیدانم اینکه کسی نایس و لبخند میزند مخصوصا من که خیلی از دوستان ایرانیم هم تا نگفتم ایرانی هستند فکر نمیکردند ایرانی باشم  چه به لحاظ لباس پوشیدن و چه ظاهر سعی میکنم خیلی تفاوتی نباشد و بعد از شنیدن اسم ایران لبخندی از جنس ایموجی لبخند با دهان بسته تله گرام تحول بگیری و .....

این جا اروپاست.  خواستگاه نژاد پرستی.....bivatan ermia
۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۳:۱۴ موافقین ۱ مخالفین ۰

برگشتم و مینویسم. آقایی سبک نگارشی که از امیرخانی گرفته بودم را دزدید. دیگری نام وبلاگ را. مشغله های کاری و دانش گاهی مانع از فعالیت شده بود که با کمی سبک تر شدنشان باز میتوانم بنویسم.


bivatan ermia
۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۰:۵۵ موافقین ۱ مخالفین ۰